Avís legal

“De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal  (LOPD), i el Reglament que la desenvolupa Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, l’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant aquest formulari on-line [nom,cognoms,edat, telèfon i correu elèctrònic] seran incorporades a un fitxer titularitat de RADIOCAT XXI, S.L.U amb domicili a Barcelona, a l’avinguda Diagonal, 477, planta 15 (08036), amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitut a l’empresa que publica l'oferta de treball.

RADIOCAT XXI no guarda còpia del seu Currículum Vitae, que únicament tindrà accés l’empresa que vostè hagi seleccionat.

Pot exercitar els  drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició, dirigint una sol·licitud a l’adreça abans consignada, o enviant un email a  juridico@grupogodo.com.”